Najważniejsze prawa pacjenta

• Prawo do świadczeń zdrowotnych
• Prawo do informacji
• Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych
• Prawo do tajemnicy informacji
• Prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
• Prawo do poszanowania intymności i godności
• Prawo do dokumentacji medycznej
• Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii/orzeczenia lekarza
• Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
• Prawo do opieki duszpasterskiej*
• Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie*

Prawa oznaczone * dotyczą lecznictwa zamkniętego.

Szczegółowe uzasadnienie wypisanych wyżej praw znajduje się w skoroszycie w rejestracji.
W razie wątpliwości pracownik rejestracji jest zobowiązany do udostępnienia wglądu „Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta”.

Kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta
01-171 Warszawa ul. Młynarska 46

Skargi do NFZ można składać:
pisemnie lub osobiście Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ, 20-120 Lublin, ul. Nadstawna 2-4

bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:
800-190-590 (z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. – pt. w godz. 9.00 – 21.00

Skargi

Kierownik placówki lek. Izabela Nieznańska przyjmuje pacjentów w sprawie skarg i wniosków  raz w miesiącu w trzeci wtorek miesiąca w godz. 14.00 – 15.00.

W pilnych sprawach po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Przy tablicy ogłoszeń w placówce znajduje się zeszyt skarg i wniosków – można w nim wpisywać swoje uwagi w każdym momencie.

 

Adres
ul. Lubartowska 64
Lublin,  20-094

Telefon
81 442 92 22
81 442 92 20

E-mail
zycieplr@gmail.com

Godziny otwarcia
Poniedziałek – Piątek 8:00-18:00
Sobota – Niedziela: nieczynne