List otwarty do pacjentów w sprawie pandemii

28 września 2020

Do podstawowych przesłanek kierujących działaniami każdego lekarza należy
m. in.: niesienie pomoc wszystkim potrzebującym i przede wszystkim nie szkodzenie.
Te dwie przesłanki wyznaczają również nasze postępowaniem w okresie pandemii.
Staramy się zabezpieczyć Państwa-Pacjentów przed ryzykiem niepotrzebnego
zakażenia. Z tego powodu preferujemy jako formę pierwszego kontaktu z Wami
teleporadę. W trakcie teleporady próbujemy ustalić najlepsze postępowanie. Jeżeli
zgłaszane problemy wymagają osobistego spotkania ustalamy termin wizyty. W ten
sposób ograniczamy ryzykowne kontakty wielu chorych przychodzących do poradni
i oczekujących w poczekalni. Zarówno w trakcie teleporady, jak i osobistej wizyty,
zlecamy niezbędne badania dodatkowe. Taka organizacja pracy umożliwia ciągłe
sprawowanie opieki, w tym profilaktycznej nad zdrowymi dziećmi (np. szczepienia,
badania bilansowe). Czujemy się odpowiedzialni za naszych przewlekle chorych
podopiecznych. To dla nich chcemy uniknąć także niepotrzebnych zakażeń lekarzy
i pielęgniarek pracujących w praktykach POZ.
Wymienione wyżej zasady są podstawowym motywatorem dla wszystkich
naszych działań. Informujemy o nich pacjentów, innych lekarzy specjalistów
oraz urzędników Ministerstwa Zdrowia.

 

Adres
ul. Lubartowska 64
Lublin,  20-094

Telefon
81 442 92 22
81 442 92 20

E-mail
zycieplr@gmail.com

Godziny otwarcia
Poniedziałek – Piątek 8:00-18:00
Sobota – Niedziela: nieczynne